• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    24 °C

PROW 2014-2020 - „Regulacja linii brzegowej wraz z pogłębieniem zbiornika wodnego w Chróścicach”

Logo Europejski fundusz Rolny.png

Tytuł operacji: „Regulacja linii brzegowej wraz z pogłębieniem zbiornika wodnego w Chróścicach”

Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji: Zarządzanie zasobami wodnymi

Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa

Całkowita wartość projektu: 221 644,00 zł

Wartość dofinansowania: 221 644,00 zł (100 % kosztów kwalifikowalnych operacji)

Realizacja projektu:  2024 – 2025

Cel operacji: Poprawa gospodarki wodnej poprzez regulacje linii brzegowej wraz z pogłębieniem zbiornika wodnego w Chróścicach

Efekt rzeczowy realizacji projektu: przebudowany zbiornik wodny w Chróścicach

Wskaźnik rezultatu:  Przebudowa/kształtowanie otwartych zbiorników o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 i głębokości nie przekraczającej 3 m – 1 szt.

 

Operacja pn. „Regulacja linii brzegowej wraz z pogłębieniem zbiornika wodnego w Chróścicach”

 

współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65021-UM0820004/23 z dnia 22 marca 2024 r.

Data publikacji: 28-03-2024 13:58 Opublikował(a): Izabela Kołodziej