• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    21 °C

Wizualizacja wystroju wnętrz Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Podstawą opracowania koncepcji jest zakres potrzeb funkcjonalnych ustalony z inwestorem a realny w zakresie możliwości budowlanych i finansowych.
Opracowana opinia o stanie technicznym oraz inwentaryzacja budynku z uwzględnieniem jego lokalizacji ograniczyła koncepcję rozbudowy w zakresie budowlanym wynikającą z :
-stanu technicznego budynku wykluczającym nadbudowę,
-lokalizacji umożliwiającą rozbudowę budynku jedynie w kierunku wschodnim.
-technologii wykonania budynku i zastosowanych  rozwiązań materiałowych ograniczających ingerencję w układ konstrukcyjny.
Ograniczenia finansowe wymusiły pozostawienie podstawowego układu pomieszczeń wokół których dokonano rozbudowę budynku o pozostałe pomieszczenia.
Funkcja budynku podzielona została na dwie części wynikające z istniejącego układu pomieszczeń oraz ich użyteczności z podziałem na pomieszczenia zlokalizowane w parterze i na piętrze:: Do budynku prowadzić będą cztery wejścia
-w elewacji frontowej od strony ulicy Namysłowskiej jako główne wejście z chodnika poprzez schody z pewną niedogodnością spowodowaną bliskim sąsiedztwem głównej ulicy co powinno wymusić przy wykonaniu projektu barier oddzielających w postaci rampy lub klombów betonowych
-w elewacji południowej z placu manewrowego jako wejście dla stałych użytkowników, obsługi oraz użytkowników zmotoryzowanych, które zlokalizowane jest w poziomie chodnika
-w elewacji północnej dla stałych użytkowników oraz osób związanych z występami na sali widowiskowej przy którym zaprojektowano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
-w elewacji wschodniej dla osób korzystających z pomieszczeń piętra poprzez klatkę schodową oraz dla obsługi pomieszczeń kuchni i dostawy towarów. Wejście prowadzi z terenu parkingu poprzez schody.
Ponadto z parteru budynku zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio z sali widowiskowo-kinowej na zewnątrz oraz z sali tanecznej. Na piętro prowadzić będą dwie klatki schodowe
-klatka istniejąca zlokalizowana w elewacji południowej która łączyć się będzie z holem głównym -klatka projektowana zlokalizowana w elewacji wschodniej przeznaczona na ewakuację z piętra —parter powierzchnię parteru podzielono na trzy główne funkcje połączone ze sobą holem oraz przestronnym korytarzem biegnącym w środku budynku Funkcja I
Sala widowiskowo-kinowa z typową widownią wznoszącą ze sceną przeznaczoną pod występy zespołów artystycznych wynikających z prowadzonej działalności w zakresie zespołów regionalnych z zapleczem sanitarnym oraz szatniami. Do sali prowadzić będzie główne wejście z holu z dwoma wyjściami na korytarz oraz wcześniej wspomnianym wyjściem ewakuacyjnym. Sala powyższa użytkowana będzie w przeważającej większości pod organizację imprez zamkniętych oraz uroczystości gminnych
Funkcja II
Sala taneczna z zapleczem kuchennym spełniająca funkcję wieloraką z przewagą wykorzystywania jej pod potrzeby grup tanecznych z możliwością jej podziału na dwie części przy pomocy ściany przesuwnej. Sala z uwagi na zaplecze kuchenne z pełnym zespołem sanitarno-socjalnym oraz magazynowym przeznaczona jest także pod potrzeby organizacji zabaw tanecznych oraz uroczystości okazjonalnych. Do sali prowadzi wejście z korytarza oraz wspomniane wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku co ma zasadnicze znaczenie w okresie letnim. Z uwagi na bliskość sali widowiskowo-kinowej służyć tez może jako miejsce przygotowania się zespołów tanecznych przed występami na sali widowiskowej.
Zespół sanitarno-socjalny przy zespole kuchennym może służyć również pod potrzeby użytkowników sali w czasie nie użytkowania kuchni.
Funkcja III
Zespół biblioteczny składający się z trzech sal z zapleczem socjalno-sanitarnym dla obsługi z biblioteką ogólno dostępną, czytelnią i biblioteką dla dzieci i młodzieży.
Do zespołu prowadzi wejście z holu poprzez zamykany korytarz wydzielający funkcję biblioteki.
Uzupełnieniem powyższych funkcji   jest sala prób orkiestry dętej, szatnia ogólnodostępna, dwa pomieszczenia techniczne oraz ogólno dostępny zespół sanitarny dla kobiet, mężczyzn, osób niepełnosprawnych z pomieszczeniem porządkowym.
—piętro
Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia użytkowane przeważnie przez stałe grupy użytkowników w ramach zajęć tematycznych oraz pomieszczenia administracyjne.
Zaprojektowano dwie sale zajęć tematycznych, salę regionalną, galerię oraz salę posiedzeń przystosowaną do nauki języków obcych.
Zespół administracyjny składa się z czterech pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalno-sanitarnym. Uzupełnieniem są magazynki oraz zespól sanitarny ogólnodostępny. Elementem wyróżniającym budynek jest przeszklona obudowa ścienna elewacji wschodniej biegnącej przez dwie kondygnacje oraz częściowo przeszklony dach korytarza.

 

Data publikacji: 26-08-2011 12:38 Opublikował(a): Izabela Kołodziej