Wizualizacja wystroju wnętrz Domu Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Podstawą opracowania koncepcji jest zakres potrzeb funkcjonalnych ustalony z inwestorem a realny w zakresie możliwości budowlanych i finansowych.
Opracowana opinia o stanie technicznym oraz inwentaryzacja budynku z uwzględnieniem jego lokalizacji ograniczyła koncepcję rozbudowy w zakresie budowlanym wynikającą z :
-stanu technicznego budynku wykluczającym nadbudowę,
-lokalizacji umożliwiającą rozbudowę budynku jedynie w kierunku wschodnim.
-technologii wykonania budynku i zastosowanych  rozwiązań materiałowych ograniczających ingerencję w układ konstrukcyjny.
Ograniczenia finansowe wymusiły pozostawienie podstawowego układu pomieszczeń wokół których dokonano rozbudowę budynku o pozostałe pomieszczenia.
Funkcja budynku podzielona została na dwie części wynikające z istniejącego układu pomieszczeń oraz ich użyteczności z podziałem na pomieszczenia zlokalizowane w parterze i na piętrze:: Do budynku prowadzić będą cztery wejścia
-w elewacji frontowej od strony ulicy Namysłowskiej jako główne wejście z chodnika poprzez schody z pewną niedogodnością spowodowaną bliskim sąsiedztwem głównej ulicy co powinno wymusić przy wykonaniu projektu barier oddzielających w postaci rampy lub klombów betonowych
-w elewacji południowej z placu manewrowego jako wejście dla stałych użytkowników, obsługi oraz użytkowników zmotoryzowanych, które zlokalizowane jest w poziomie chodnika
-w elewacji północnej dla stałych użytkowników oraz osób związanych z występami na sali widowiskowej przy którym zaprojektowano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
-w elewacji wschodniej dla osób korzystających z pomieszczeń piętra poprzez klatkę schodową oraz dla obsługi pomieszczeń kuchni i dostawy towarów. Wejście prowadzi z terenu parkingu poprzez schody.
Ponadto z parteru budynku zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio z sali widowiskowo-kinowej na zewnątrz oraz z sali tanecznej. Na piętro prowadzić będą dwie klatki schodowe
-klatka istniejąca zlokalizowana w elewacji południowej która łączyć się będzie z holem głównym -klatka projektowana zlokalizowana w elewacji wschodniej przeznaczona na ewakuację z piętra —parter powierzchnię parteru podzielono na trzy główne funkcje połączone ze sobą holem oraz przestronnym korytarzem biegnącym w środku budynku Funkcja I
Sala widowiskowo-kinowa z typową widownią wznoszącą ze sceną przeznaczoną pod występy zespołów artystycznych wynikających z prowadzonej działalności w zakresie zespołów regionalnych z zapleczem sanitarnym oraz szatniami. Do sali prowadzić będzie główne wejście z holu z dwoma wyjściami na korytarz oraz wcześniej wspomnianym wyjściem ewakuacyjnym. Sala powyższa użytkowana będzie w przeważającej większości pod organizację imprez zamkniętych oraz uroczystości gminnych
Funkcja II
Sala taneczna z zapleczem kuchennym spełniająca funkcję wieloraką z przewagą wykorzystywania jej pod potrzeby grup tanecznych z możliwością jej podziału na dwie części przy pomocy ściany przesuwnej. Sala z uwagi na zaplecze kuchenne z pełnym zespołem sanitarno-socjalnym oraz magazynowym przeznaczona jest także pod potrzeby organizacji zabaw tanecznych oraz uroczystości okazjonalnych. Do sali prowadzi wejście z korytarza oraz wspomniane wyjście ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz budynku co ma zasadnicze znaczenie w okresie letnim. Z uwagi na bliskość sali widowiskowo-kinowej służyć tez może jako miejsce przygotowania się zespołów tanecznych przed występami na sali widowiskowej.
Zespół sanitarno-socjalny przy zespole kuchennym może służyć również pod potrzeby użytkowników sali w czasie nie użytkowania kuchni.
Funkcja III
Zespół biblioteczny składający się z trzech sal z zapleczem socjalno-sanitarnym dla obsługi z biblioteką ogólno dostępną, czytelnią i biblioteką dla dzieci i młodzieży.
Do zespołu prowadzi wejście z holu poprzez zamykany korytarz wydzielający funkcję biblioteki.
Uzupełnieniem powyższych funkcji   jest sala prób orkiestry dętej, szatnia ogólnodostępna, dwa pomieszczenia techniczne oraz ogólno dostępny zespół sanitarny dla kobiet, mężczyzn, osób niepełnosprawnych z pomieszczeniem porządkowym.
—piętro
Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia użytkowane przeważnie przez stałe grupy użytkowników w ramach zajęć tematycznych oraz pomieszczenia administracyjne.
Zaprojektowano dwie sale zajęć tematycznych, salę regionalną, galerię oraz salę posiedzeń przystosowaną do nauki języków obcych.
Zespół administracyjny składa się z czterech pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalno-sanitarnym. Uzupełnieniem są magazynki oraz zespól sanitarny ogólnodostępny. Elementem wyróżniającym budynek jest przeszklona obudowa ścienna elewacji wschodniej biegnącej przez dwie kondygnacje oraz częściowo przeszklony dach korytarza.

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki