• Dzisiaj jest:
  sobota, 13 lipca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  0 °C

II sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609)  zwołuję II sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek, 16 maja 2024 roku, w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.20

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (za okres od  06-16.05.2024 r.).
 5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2024 r. i Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027
 • informacja Skarbnika Gminy Dobrzeń Wielki
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Dobrzeń Wielki

( Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji, Komisja Budżetu

i Finansów, Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych )

 • informacja Sekretarz Gminy Dobrzeń Wielki
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2023 na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz określenia sezonu kąpielowego
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego ( oświetlenie przejść dla pieszych w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska  i Chróścicach ul. Powstańców Śląskich )
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-202
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie  w sprawie przystąpienia Gminy Dobrzeń Wielki do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Uchwała w sprawie  określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • informacja Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                                                                             Zbigniew Wajman

 

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 16.05.2024r.pdf (4,16MB)

Data publikacji: 09-05-2024 16:22 Opublikował(a): Izabela Kołodziej