• Dzisiaj jest:
    sobota, 13 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    25 °C

Wykaz prac, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat w gospodarstwach rolnych

Opolski Oddział Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina zalecenia, wynikające z wykazu prac niedozwolonych do wykonywania przez dzieci.

Wykaz jest rezultatem prac Komisji Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie, został uzgodniony i zaakceptowany przez: Głównego Inspektora Pracy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wykaz prac, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat w gospodarstwach rolnych:

1. Kierowanie ciągnikami rolniczymi i  innymi maszynami samobieżnymi oraz wózkami transportowymi i ładowaczami.

2. Obsługa kombajnów do zbioru zbóż, zielonek i  okopowych, maszyn żniwnych. kosiarek rolniczych, pras do słomy i  siana, kopaczek do zbioru okopowych.

3. Sprzęganie i  rozprzęganie maszyn i  narzędzi rolniczych, przyczep i  wozów z  ciągnikami rolniczymi, a  także pomaganie przy tych czynnościach.

4. Przebywanie na pomostach sadzarek do ziemniaków oraz siewników i  korygowanie ich pracy poprzez strącanie nadmiaru sadzeniaków lub  przegarnianie ziarna w  skrzyni nasiennej. 

5. Obsługa maszyn stacjonarnych znajdujących się w gospodarstwie – sieczkarni, śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy.

6. Obsługa młocarni, a  zwłaszcza praca na górnym pomoście młocarni oraz  przy  współpracującej prasie do słomy.

7. Przerzynanie drewna przy użyciu pilarki tarczowej („krajzegi”, „cyrkularki”) oraz  wykonywanie czynności pomocniczych przy tej pracy: podawanie i  odbieranie materiału, usuwanie trocin i  inne prace porządkowe.

8. Wszelkie prace przy użyciu pił łańcuchowych (przecinanie pni, okrzesywanie gałęzi, prześwietlanie drzew itp.).

9. Ścinanie drzew, ściąganie, załadunek i  rozładunek drewna o  średnicy większej niż 15 cm.

10. Obsługa dmuchaw, przenośników taśmowych i  ślimakowych.

11. Załadunek, wyładunek i  wysiew tlenkowego wapna nawozowego (wapna palonego).

12. Wszelkie prace z  chemicznymi środkami ochrony roślin.

13. Prace z  użyciem rozpuszczalników organicznych.

14. Topienie i  podgrzewanie lepiku i  smoły.

15. Rozpalanie i  obsługa pieców centralnego ogrzewania.

16. Obsługa parników, kotłów do gotowania.

17. Obsługa rozpłodników (buhajów, ogierów, knurów, tryków).

18. Załadunek i  rozładunek zwierząt, prace przy uboju i  rozbiorze zwierząt.

19. Opróżnianie zbiorników i  wywóz gnojówki, gnojowicy i  szamba.

20. Wykonywanie wykopów ziemnych i  praca w  wykopach.

21. Obsługa ładowaczy i  mechanicznych podnośników.

22. Prace w  silosach zamkniętych, zbiornikach i  pojemnikach.

23. Wszelkie prace na wysokości ponad 3. metrów na: pomostach,  drabinach, drzewach, dachach itp.

 

Apelujemy o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci przebywających w gospodarstwie rolnym.

Ceną pośpiechu, nieuwagi, zmęczenia oraz braku dbałości o bezpieczeństwo pracy, może być długotrwały nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć.

Pamiętajmy, że na dorosłych spoczywa odpowiedzialność prawna i moralna za bezpieczeństwo dzieci:

- Nie obarczajmy dzieci zadaniami ponad ich siły i możliwości!

- Nie pozwalajmy im na kierowanie ciągnikami rolniczymi i obsługę maszyn rolniczych!

- Zabezpieczmy wszystkie miejsca zagrażające zdrowiu i życiu!

- Zadbajmy o bezpieczne miejsce zabaw i opiekę dorosłych!

- Dołóżmy wszelkich starań, by dzieci bezpiecznie rozwijały się i dorastały!

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku, zabezpiecz miejsce zdarzenia i wezwij pomoc !

Telefony alarmowe:

112 – europejski numer alarmowy

999 – pogotowie ratunkowe

998 – straż pożarna

997 – policja

 

Opracowanie:

Materiały informacyjne KRUS

Materiały informacyjne PIP

Roksana Bernaś – Specjalista OR KRUS w Opolu

 

Data publikacji: 10-05-2024 12:18 Opublikował(a): Izabela Kołodziej