• Dzisiaj jest:
    sobota, 13 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    25 °C

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Komendant Komisariatu w Dobrzeniu Wielkim i Wójt Gminy Dobrzeń Wielki informują o możliwości korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest znakomitym narzędziem ułatwiającym obywatelom zgłoszenie różnego rodzaju zagrożeń i przestępstw. Mapma zagrożeń obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę. Zapewnia mieszkańcom łatwiejszy kontakt ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Dzięki temu narzędziu mogą oni łatwo i anonimowo zgłosić sytuacje w swoim otoczeniu, które uważają za niebezpieczne.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania.

Obywatele najczęściej zgłaszają zagrożenia, które są najbardziej uciążliwe w ich miejscu zamieszkania. Są to m.in.: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwa infrastruktura drogowa, używanie środków odurzających czy zła organizacja ruchu drogowego. Policjanci po potwierdzeniu zgłoszenia, realnie pomagają w rozwiązaniu problemu. Na przykład w sytuacji stwierdzenia złej organizacji ruchu, która zagraża bezpieczeństwu występują do zarządcy drogi o zmianę organizacji ruchu w tym miejscu.

Mapa to swoista platforma wymiany informacji, przy pomocy której obywatel, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, dzieli się z Policją informacjami o potencjalnych zagrożeniach. Natomiast pamiętajmy, że w przypadku pilnych spraw takich jak zagrożenie życia lub zdrowia należy zawsze dzwonić na numer alarmowy 112 lub 997.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest w serwisie www.policja.pl oraz w aplikacji mobilnej „GeoportalMobile”.

Serwis internetowy „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” został zbudowany w oparciu o usługę API systemu Geoportal opisaną na stronie https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Liczba zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem serwisu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” z tego samego adresu IP jest ograniczona do jednego zgłoszenia na dobę.

Jak dodać zgłoszenie do krajowej mapy zagrożeń?

Wystarczy wejść na stronę Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html lub zainstalować aplikację mobilną Geoportal Mobile. Po wejściu na stronę w lewym dolnym rogu należy kliknąć przycisk „+” - dodaj. Po tym działaniu wyświetli nam się okno, w którym możemy wybrać kategorię danego zagrożenia.

Zgłoszenia można wysyłać anonimowo za pomocą aplikacji GeoportallMobile lub za pośrednictwem strony internetowej mapy.geoportal.gov.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia policja je zweryfikuje. Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez funkcjonariuszy.

Poprzez stronę https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html można zgłaszać następujące sytuacje:

akty wandalizmu, dzikie kąpieliska, dzikie wysypiska śmieci, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, kłusownictwo, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, miejsca niebezpieczne na wodach, miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżone przejście przez tory, niestrzeżony przejazd kolejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, osoba bezdomna wymagająca pomocy, poruszanie się po terenach leśnych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, utonięcia, używanie środków odurzających, wałęsające się bezpańskie psy, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, znęcanie się nad zwierzętami, zła organizacja ruchu drogowego, żebractwo

Jeśli jednak jesteście Państwo świadkami przestępstwa lub znajdujecie się w sytuacji zagrożenia wtedy należy korzystać z numerów alarmowych 112.

Data publikacji: 04-07-2024 09:43 Opublikował(a): Dorota Michniewicz-Rybarz