• Dzisiaj jest:
  poniedziałek, 11 grudnia 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  4 °C

Urząd Gminy poszukuje konserwatora

Urząd Gminy poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora

 

Miejsce pracy: Urząd Gminy, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki

Wymiar czasu pracy:  ½ etatu (w godz. 7-11)

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku konserwatora,

 

Wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B
2) rzetelność, , punktualność, dokładność, dyspozycyjność
3) umiejętność nawiązywania kontaktu
4) mile widziana znajomość zagadnień technicznych związanych z utrzymaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz doświadczenie w zakresie prac ogólno-budowlanych,
6) umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. W dni robocze otwieranie rano przed godz. 7 budynku Urzędu Gminy.
 2. Reagowanie na sygnały i ewentualne wezwania firmy ochroniarskiej monitorującej Urząd Gminy.
 3. Wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwatorskich w budynku Urzędu Gminy.
 4. Dbanie o ład i porządek w piwnicy – pomieszczenia gospodarcze.
 5. Dbanie o porządek wokół budynku Urzędu Gminy (zamiatanie chodników, pielęgnacja krzewów, pielenie chwastów, koszenie trawy, opróżnia koszy na śmieci, odśnieżanie terenu wokół Urzędu Gminy).
 6. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

 

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających nadane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe,  jak również inne posiadane kwalifikacje i umiejętności ( w tym prawo jazdy),

5) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 01.02.2013 r.

Data publikacji: 28-01-2013 17:39 Opublikował(a): Jolanta Mikuła