Urząd Gminy poszukuje konserwatora

Urząd Gminy poszukuje pracownika na stanowisko konserwatora

 

Miejsce pracy: Urząd Gminy, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki

Wymiar czasu pracy:  ½ etatu (w godz. 7-11)

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku konserwatora,

 

Wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B
2) rzetelność, , punktualność, dokładność, dyspozycyjność
3) umiejętność nawiązywania kontaktu
4) mile widziana znajomość zagadnień technicznych związanych z utrzymaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz doświadczenie w zakresie prac ogólno-budowlanych,
6) umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. W dni robocze otwieranie rano przed godz. 7 budynku Urzędu Gminy.
 2. Reagowanie na sygnały i ewentualne wezwania firmy ochroniarskiej monitorującej Urząd Gminy.
 3. Wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwatorskich w budynku Urzędu Gminy.
 4. Dbanie o ład i porządek w piwnicy – pomieszczenia gospodarcze.
 5. Dbanie o porządek wokół budynku Urzędu Gminy (zamiatanie chodników, pielęgnacja krzewów, pielenie chwastów, koszenie trawy, opróżnia koszy na śmieci, odśnieżanie terenu wokół Urzędu Gminy).
 6. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

 

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających nadane uprawnienia, kwalifikacje zawodowe,  jak również inne posiadane kwalifikacje i umiejętności ( w tym prawo jazdy),

5) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 01.02.2013 r.

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki