Zapytanie ofertowe ogłoszenie w prasie

logo.jpeg

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

oznaczenie sprawy: ZP.271.131.2013

 

Dobrzeń Wielki, dnia 8 lutego 2013 r.

Gmina Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki

NIP: 991 049 55 69

tel. (77) 4695 524,

faks (77) 4695 525

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją przez Gminę Dobrzeń Wielki projektu pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach ” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

 

  1. Ogłoszenie w prasie w ramach promocji projektu

Przedmiotem zamówienia jest zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym ogłoszenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 z uwzględnieniem logotypów graficznych (logo Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności, herb województwa opolskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Dalsze wymagania:

- pełen kolor wydruku

- wymiary ogłoszenia nie mniejsze niż 150x100mm i nie większe niż 170x130mm

 

Termin realizacji: jednorazowe ogłoszenie w dniu 14 lutego 2013 r.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 2) na adres mailowy lub pocztą bądź też złożenie osobiście w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska, 46-081 Dobrzeń Wielki do dnia 11 lutego 2013 r. godz. 14.00.

PDFzapytanie ofertowe.pdf (717,47KB)

DOCzałącznik nr 1 do zapytania.doc (508,00KB)

PDFzał.2.pdf (75,47KB)

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki