• Dzisiaj jest:
    niedziela, 14 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    18 °C

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie:

1. wykonanie programu komputerowego dla udostępnienia obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Dobrzeń Wielki oraz studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki z wykorzystaniem technologii GIS i usług sieciowych
2. zainstalowanie programu komputerowego na serwer Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim udostępniającego miejscowe plany oraz studium w Internecie
3. przerobienie otrzymanych planów zagospodarowania przestrzennego do wersji wektorowej,

funkcje programu powinny zawierać:
• możliwość drukowania w zadanej skali (np. 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000), bez utraty symboli opisujących poszczególne przeznaczenie terenu,
• utworzenie powtarzalnego szablonu do wydruku części planu z daną działką. Szablon powinien zawierać informacje dot. planu zagospodarowania, skali oraz powinien zawierać miejsce na pieczątki urzędowe.
• zliczanie powierzchni terenów o takim samym przeznaczeniu w poszczególnych planach,
• podawanie przybliżonej powierzchni o różnym przeznaczeniu na danej działce,
• wyszukiwanie działki poprzez podanie jej numeru karty mapy oraz obrębu.
• Utworzenie linku z mapy konkretnego planu do treści planu i dat dotyczących jego uchwalenia.
• Podawanie przybliżonych odległości pomiędzy zadanymi punktami.
• Opcje powiększanie i pomniejszanie widoku mapy na ekranie oraz pokazywanie całości konkretnego planu oraz całej gminy Dobrzeń Wielki.
• Utworzenie dwóch warstw 1, dot. planów zagospodarowania przestrzennego, 2, dot. studium Gminy.
• W przypadku gdy szukana działka znajduje się poza planem zagospodarowania przekierowanie do warstwy Studium.
 

INFORMACJE DODATKOWE:
Powierzchnia Gminy Dobrzeń Wielki wynosi  9142ha ( to jest 91,42km)
Dla całej Gminy sporządzone jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki tj dla obszaru 9142 ha.
Ilość obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego – 24.
Pokrycie Gminy Dobrzeń Wielki planami – około 50%.
Ilość planów w wersji papierowej (do obróbki do wersji wektorowej) – 7

Termin składania ofert – do 18.02.2013

Termin wykonania – 21 dni od dnia podpisania umowy

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na adres mailowy lub pocztą bądź też osobiście w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska, 46-081 Dobrzeń Wielki do dnia 18.02.2013 r. godz. 12.00.


                                                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                                                            Henryk Wróbel


ZMIANY DO ZAPYTANIA

funkcje programu powinny zawierać również:

Nałożenie planów zagospodarowania przestrzennego na mapę ewidencji gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Opolu  dla Gminy Dobrzeń Wielki, oraz dopasowanie skali obu map.

Przetworzone plany zagospodarowania przestrzennego z wersji „papierowej” do wektorowej powinny być również dopasowane do mapy ewidencji gruntów. Mapy te nie powinny być skażone błędem skali, skurczu czy wydłużenia mapy)

Stworzenie dwóch wersji tego programu

- wersja uproszczona dla obsługi w Internecie,

-wersja na stanowisko w referacie budownictwa.

 

PDFOdpowiedź na pytania w sprawie zapytania ofertowego.pdf (213,43KB)

Protokół z wyboru ofert:
PDFprotokół.pdf (1,14MB)

Data publikacji: 11-02-2013 14:43 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 21-02-2013 14:20 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej