Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie:

1. wykonanie programu komputerowego dla udostępnienia obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Dobrzeń Wielki oraz studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki z wykorzystaniem technologii GIS i usług sieciowych
2. zainstalowanie programu komputerowego na serwer Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim udostępniającego miejscowe plany oraz studium w Internecie
3. przerobienie otrzymanych planów zagospodarowania przestrzennego do wersji wektorowej,

funkcje programu powinny zawierać:
• możliwość drukowania w zadanej skali (np. 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000), bez utraty symboli opisujących poszczególne przeznaczenie terenu,
• utworzenie powtarzalnego szablonu do wydruku części planu z daną działką. Szablon powinien zawierać informacje dot. planu zagospodarowania, skali oraz powinien zawierać miejsce na pieczątki urzędowe.
• zliczanie powierzchni terenów o takim samym przeznaczeniu w poszczególnych planach,
• podawanie przybliżonej powierzchni o różnym przeznaczeniu na danej działce,
• wyszukiwanie działki poprzez podanie jej numeru karty mapy oraz obrębu.
• Utworzenie linku z mapy konkretnego planu do treści planu i dat dotyczących jego uchwalenia.
• Podawanie przybliżonych odległości pomiędzy zadanymi punktami.
• Opcje powiększanie i pomniejszanie widoku mapy na ekranie oraz pokazywanie całości konkretnego planu oraz całej gminy Dobrzeń Wielki.
• Utworzenie dwóch warstw 1, dot. planów zagospodarowania przestrzennego, 2, dot. studium Gminy.
• W przypadku gdy szukana działka znajduje się poza planem zagospodarowania przekierowanie do warstwy Studium.
 

INFORMACJE DODATKOWE:
Powierzchnia Gminy Dobrzeń Wielki wynosi  9142ha ( to jest 91,42km)
Dla całej Gminy sporządzone jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzeń Wielki tj dla obszaru 9142 ha.
Ilość obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego – 24.
Pokrycie Gminy Dobrzeń Wielki planami – około 50%.
Ilość planów w wersji papierowej (do obróbki do wersji wektorowej) – 7

Termin składania ofert – do 18.02.2013

Termin wykonania – 21 dni od dnia podpisania umowy

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na adres mailowy lub pocztą bądź też osobiście w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska, 46-081 Dobrzeń Wielki do dnia 18.02.2013 r. godz. 12.00.


                                                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                                                            Henryk Wróbel


ZMIANY DO ZAPYTANIA

funkcje programu powinny zawierać również:

Nałożenie planów zagospodarowania przestrzennego na mapę ewidencji gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Opolu  dla Gminy Dobrzeń Wielki, oraz dopasowanie skali obu map.

Przetworzone plany zagospodarowania przestrzennego z wersji „papierowej” do wektorowej powinny być również dopasowane do mapy ewidencji gruntów. Mapy te nie powinny być skażone błędem skali, skurczu czy wydłużenia mapy)

Stworzenie dwóch wersji tego programu

- wersja uproszczona dla obsługi w Internecie,

-wersja na stanowisko w referacie budownictwa.

 

PDFOdpowiedź na pytania w sprawie zapytania ofertowego.pdf (213,43KB)

Protokół z wyboru ofert:
PDFprotokół.pdf (1,14MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki