• Dzisiaj jest:
  wtorek, 25 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 28 lutego 2013r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Dobrzeń Wielki w roku 2012.
 2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-2.
 3. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KUP-2.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 6. Przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gmina Opole porozumienia dot. przejęcia zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi mieszkańców gminy, doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Opolu oraz udzielenia dotacji na realizację tych zadań.
 8. Zmiana budżetu gminy na rok 2013 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Sprawy mienia komunalnego.
 10. Interpelacje.
 11. Sprawy różne.

                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                        Dobrzeń Wielki
                                                       Klemens Weber

Data publikacji: 21-02-2013 10:43 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 21-02-2013 12:26 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej