INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 28 lutego 2013r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Dobrzeń Wielki w roku 2012.
 2. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-2.
 3. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KUP-2.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 6. Przyjęcie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gmina Opole porozumienia dot. przejęcia zadań w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi mieszkańców gminy, doprowadzonych do Izby Wytrzeźwień w Opolu oraz udzielenia dotacji na realizację tych zadań.
 8. Zmiana budżetu gminy na rok 2013 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Sprawy mienia komunalnego.
 10. Interpelacje.
 11. Sprawy różne.

                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                        Dobrzeń Wielki
                                                       Klemens Weber

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki