INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Informuję, że kolejna sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbędzie się w czwartek 4 kwietnia 2013r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek  obrad o godz. 1530.

Porządek obrad:

  1. Uchwalenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  2. Zmiana uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
  3. Zmiana budżetu gminy na rok 2013 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na rok 2014.
  5. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego i dla Starostwa Opolskiego.
  6. Zmiana Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
  7. Zmiana Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim.
  8. Interpelacje.
  9. Sprawy różne.

                                       Przewodniczący Rady Gminy  
                                                Dobrzeń Wielki
                                                Klemens Weber

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki